О Б Я В А

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.София на основание Решение № 562/26.07.2018г. по Протокол № 58, т.58 от дневния ред на Столичния общински съвет и Заповед № 200/03.08.2018г. на Изпълнителния директор на „В и К” ЕАД гр.София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, описани по вид и начална тръжна цена с включен ДДС, както следва:  1. лек автомобил марка ФОРД, модел МОНДЕО с ДК№ СА 8595 ВТ с начална тръжна цена от 3 240 лв; 2. товарен автомобил марка ПЕЖО, модел БОКСЕР с ДК№ С 9623 ВР с начална тръжна цена от 960 лв; 3. товарен автомобил марка ПЕЖО, модел ЕКСПЕРТ с ДК№ С 4666 НР с начална тръжна цена от 1 560 лв.

 

  1. Условия за закупуване на документация за участие в търга:

– цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “В и К” ЕАД гр.София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч.;

– място на получаване: “В и К” ЕАД гр.София – кв. Горубляне, ул. “Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч. до 21.08.2018г. вкл.;

  1. Подаване на документация за участие в търга – до 21.08.2018г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.
  2. Размер на депозит за участие в търга за всеки актив – 10 % от началната тръжна цена без ДДС, внесен в касата на „В и К“ ЕАД гр.София до 21.08.2018г.
  3. Време и начин за оглед на ДМА – до 21.08.2018г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0884 770520 – юрисконсулт.
  4. Дата и час на провеждане на търга: 22.08.2018г. от 10.00 ч. в сградата на “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “Георги Белов” № 2.
  5. Достигнатата тръжна цена се внася по сметка на „В и К” ЕАД гр.София в срок до 5 (пет) работни дни от датата на заповедта за обявяване на спечелилия/спечелилите участник/участници.
  6. Повторен търг за непродадените активи ще се проведе на същото място на 11.09.2018г. от 10.00ч. При повторния търг огледи на активите, закупуване и подаване на тръжна документация ще се извършва до 10.09.2018г. включително, при предварително обявените условия.

 

Адрес и телефон на организатора: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2, тел. 02/974 55 25, 0884 770 520.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *