СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за управление на качеството (bg)
Сертификат за управление на околната среда(bg)
Сертификат за интегрирана система за управление (bg)
Лиценз за превоз на товари
Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя

РЕФЕРЕНЦИИ

Референция от ДП РВД

Препоръка от район Красна поляна

Референция от СОФИНВЕСТ ЕООД

29 СОУ "Кузман Шапкарев"

Референция от БЕЛЛИССИМО AД

Референция от БГ БЕТОН ЕООД

Благодарствено писмо

Референция от Зонално жандармерийско подразделение - София

Благодарствено писмо от Кметство Владая

Референция от Летище София ЕАД

Референция от Mall of Sofia

Референция от Национален Център по Радиобиология и Радиационна защита

Референция от Столична община - Район Нови Искър

Референция от Община Драгоман

Референция от Софийска Духовна Семинария - Св.Иван Рилски

Референция от Столичен Инспекторат

Препоръка от Столична община - Район Красна Поляна

Референция от ДВУИ с.Подгумер

Референция от Стилмет АД

Препоръка от Посолство на САЩ - София

Благодарствено писмо от Военна Академия Георги Стойков Раковски

Референция от Военна Академия Георги Стойков Раковски


Връзки: Столична община Столична община Столичен общински съвет Столичен общински съвет