Договор за поддръжка и експлоатация на 10 бр. фонтани за 2011 г.

Договор дата:
15.04.2011
Срок на изпълнение:
1 година
Възложител:
Столична община

Договор за услуги с изкопна техника

Договор дата:
10.05.2011
Срок на изпълнение:
до завършване на изкопните работи
Възложител:
„Ибера Инвест” АД

Договор за услуги с изкопна техника на обект „Почистване на коритото на р. Блато в района на гр. Костинброд”

Договор дата:
27.05.2011
Срок на изпълнение:
30 календарни дни
Възложител:
Община Костинброд

Договор за услуги с изкопна и транспортна техника на обекти: „Младост-2, бл. 234” и ул. ”Московска № 27, ДСК”

Договор дата:
15.06.2011
Срок на изпълнение:
14 календарни дни
Възложител:
„Черита” ООД

Договор за инженеринг-работно проектиране и реконструкция на обект Фонтан в Южен парк срещу ул. „Бяла черква” и бул. „Витоша”

Договор дата:
14.09.2011
Срок на изпълнение:
50 календарни дни
Възложител:
Столична община

Договор за текущо почистване на изгребните ями и канализации в приютите за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци” и с. Горни Богров

Договор дата:
15.09.2011
Срок на изпълнение:
1 година
Възложител:
Столична община

Почистване и отпушване от наноси и боклуци на външна открита канализация в участъка на ул. "Суходолска" и ул. "Несебър"

Договор дата:
02.07.2010
Срок на изпълнение:
5 месеца
Възложител:
Р-н "Красна поляна"

Поддръжка и експлоатация на 13 броя фонтани на територията на Столична община през 2010г., съхраняване на съоръжения през зимния период, подготовка и пускането им в експлоатация за сезон 2011г.

Договор дата:
13.04.2010
Срок на изпълнение:
12 месеца
Възложител:
Столична община

Договор за услуга със специализирана каналочистачна техника

Договор дата:
20.09.2010
Срок на изпълнение:
2 месеца
Възложител:
"Сигмабилд" ЕООД

Договор за услуги с изкопна и транспортна техника

Договор дата:
21.09.2010
Срок на изпълнение:
2 месеца
Възложител:
"Сигмабилд" ЕООД

Поддържане на технически съоръжения на минерален извор "София – Център"

Договор дата:
16.11.2010
Срок на изпълнение:
12 месеца
Възложител:
Столична община

Ремонт на вътрешен водопровод в ОДЗ №43 "Талант"

Договор дата:
23.06.2009
Срок на изпълнение:
5 работни дни
Възложител:
ОДЗ №43 "Талант"

Подмяна на СВО – питеен водопровод, 80 метра

Договор дата:
10.07.2009
Срок на изпълнение:
10 работни дни
Възложител:
29 СОУ "Кузман Шапкаров"

Разширение на метрото в София – първи метродиаметър. Реконструкция на съществуващи водопроводи при МС18 от км 0+840 до км 1+390

Договор дата:
27.07.2009
Срок на изпълнение:
8 месеца
Възложител:
"Старт инженеринг"

Поддръжка на технически съоръжения на минерален извор "София – Център"

Договор дата:
31.07.2009
Срок на изпълнение:
12 месеца
Възложител:
Столична община

Разширение на метрото в София – първи метродиаметър. Реконструкция на съществуващи водопроводи при МС18 – част контруктивна

Договор дата:
27.08.2009
Срок на изпълнение:
8 месеца
Възложител:
"Черита" ООД

Почистване и осигуряване проходимостта на речното легло на р. Владайска в участъка от ул. "Житница" до бул. "Акад. Иван Гешов", с дължина 1800 метра

Договор дата:
10.04.2008
Срок на изпълнение:
40 календарни дни
Възложител:
Столична община

Почистване и поддържане проводимостта на речните легла на територията на Столична община – р. Блато

Договор дата:
05.06.2008
Срок на изпълнение:
24 месеца
Възложител:
Столична община

Поддържане на технически съоръжения на минерален извор "София – Център"

Договор дата:
08.07.2008
Срок на изпълнение:
1 година
Възложител:
Столична община

Почистване на локално сметище на площ 1000 м2 в ж.к. "Дианабад", срещу бл. 10, в общинската озеленена площ

Договор дата:
16.07.2008
Срок на изпълнение:
15 работни дни
Възложител:
Столична община р-н "Изгрев"

Ремонт на Патешкото езеро в Борисовата градина

Договор дата:
17.07.2008
Срок на изпълнение:
45 календарни дни
Възложител:
Столична община

Изсмукване с каломаслоуловител и извозване на отпадъците

Договор дата:
22.08.2008
Срок на изпълнение:
12 месеца
Възложител:
"Тайсей Корпорейшън" – клон България

Отвеждащ водопровод от шахта в близост до ДАГ към пл. "Бански"

Договор дата:
19.09.2008
Срок на изпълнение:
3 календарни дни
Възложител:
Столична община

Изграждане на допълваща дига за предпазване на голф игрище с. Равно поле от високите води на р. Лесновска и р. Янешница

Договор дата:
22.10.2008
Срок на изпълнение:
22 работни дни
Възложител:
"Голф клуб" ЕООД

Изгребване и извозване на отпадни води от БРСЦ – София

Договор дата:
05.11.2008
Срок на изпълнение:
12 месеца
Възложител:
СП "СММТ Български пощи" ЕАД

Жилищна сграда, находяща се в УПИ XVIIII-831, кв. 101, м. "Гео Милев", ул. "Хубавка" №11, град София, по одобрен проект

Договор дата:
17.11.2008
Срок на изпълнение:
60 работни дни
Възложител:
"ИВАЛ – ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Основен ремонт на участък от канализацията на гр. Бухово – ул."Васил Левски" и ул. "Андрей Стоичков"

Договор дата:
26.11.2008
Срок на изпълнение:
30 календарни дни
Възложител:
Столична община

Подмяна на аварирали технически съоръжения, обслужващи минерален извор "София – Център"

Договор дата:
11.12.2008
Срок на изпълнение:
30 календарни дни
Възложител:
Столична община

Поддръжка на технически съоръжения на минерален извор "София – Център"

Договор дата:
29.05.2007
Срок на изпълнение:
1 година
Възложител:
Столична община

Поддръжка и експлоатация на 8 броя фонтани за сезон 2007 г.

Договор дата:
01.07.2007
Срок на изпълнение:
4 месеца - сезон 2007
Възложител:
Столична община

Аварийни и неотложни работи по почистване на речни корита на територията на СО

Договор дата:
17.07.2007
Срок на изпълнение:
5 дни
Възложител:
Столична община

Почистване на речни участъци от р. Владайска и р. Слатинска

Договор дата:
25.09.2007
Срок на изпълнение:
30.10.2007
Възложител:
Столична община

Ремонт на коригирани речни корита на територията на град София – р. Дреноичка

Договор дата:
12.10.2007
Срок на изпълнение:
30 работни дни
Възложител:
Столична община

Рехабилитация на корита и вади в с. Горни Богоров

Договор дата:
30.10.2007
Срок на изпълнение:
22 работни дни
Възложител:
Столична община

Изгребване и извозване на фекално-битови води от БРСЦ – София

Договор дата:
19.11.2007
Срок на изпълнение:
6 месеца
Възложител:
СП"СММТ Български пощи" ЕАД

Почистване на речното корито на р. Новачица

Договор дата:
07.12.2007
Срок на изпълнение:
20 работни дни
Възложител:
СО р-н "Изгрев"

Почистване на речното корито на р. Дреновичка

Договор дата:
11.12.2007
Срок на изпълнение:
20 работни дни
Възложител:
СО р-н "Триадица"

Отводняване на детска площадка

Договор дата:
13.12.2007
Срок на изпълнение:
15 работни дни
Възложител:
СО р-н "Оборище"

Ремонт на отводнителен канал и изграждане на градинска чешма

Договор дата:
13.12.2007
Срок на изпълнение:
15 работни дни
Възложител:
СО р-н "Оборище"

Почистване на участъци от речни корита на реки, преминаващи през р-н "Витоша"

Договор дата:
20.12.2007
Срок на изпълнение:
31.03.2008
Възложител:
СО р-н "Витоша"

Продухване и изгребване на фекално-битови води на територията на р-н "Кремиковци" – с. Яна и гр. Бухово

Договор дата:
21.12.2007
Срок на изпълнение:
1 месец
Възложител:
СО р-н "Кремиковци"

Поддръжка на технически съоръжения на минерален извор "София – Център"

Договор дата:
18.04.2007
Срок на изпълнение:
5 месеца
Възложител:
Столична община

Услуга по обслужване на пречиствателна станция за отпадни води

Договор дата:
13.03.2006
Срок на изпълнение:
Неопределен
Възложител:
Столична община

Обслужване на ПС за отпадни води за обект: Дом за възрастни и умствена изостаналост, с. Подгумер

Договор дата:
13.03.2006
Срок на изпълнение:
Неопределен
Възложител:
Столична община

Поддържане на технически съоръжения, обслужващи минерален извор "София – Център"

Договор дата:
14.04.2006
Срок на изпълнение:
31.12.2006
Възложител:
Столична община
Връзки: Столична община Столична община Столичен общински съвет Столичен общински съвет