Приемане на заявки от 8,30 часа до 16,00 часа

тел. 02/974-33-12; GSM: 0884 770 501


ВОДОМЕРИ

Наименование на услугата мерна единица цена с ДДС
1. Метрологична проверка на водомер бр. от 9,00 лв.
2. Пломбиране на водомер бр. от 7,20 лв.
3. Отстраняване на теч преди и след водомер бр. от 12,00 лв.
Забележки:
1. Единичните цени са с ДДС.
2. Посочените цени са само за труд.
3. За количества цената е по договаряне.

БИТОВИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

Наименование на услугата мерна единица цена с ДДС
1. Изграждане, подмяна, ремонт и монтаж на водомерен възел бр. оферта след оглед на място
2. Подмяна на остаряла ВиК инсталация: щрангове, кранове, тръби, и др. бр. оферта след оглед на място
3. Отстраняване на ВиК аварии - течове по ВиК инсталация бр. оферта след оглед на място
4. Монтаж на спирателен кран бр. от 24,00 лв.
5. Подмяна на спирателен кран бр. от 12,00 лв.
6. Монтаж на мивка, тоалетна чиния, душ-батерия, тоалетно казанче бр. от 36,00 лв.
7. Монтаж на моноблок (тоалетна чиния и казанче) бр. от 48,00 лв.
8. Монтаж на батерия бр. от 30,00 лв.
9. Монтаж на биде бр. от 42,00 лв.
10. Монтаж на бойлер при съществуващи изводи от водопровода бр. от 48,00 лв.
11. Монтаж на пералня, съдомиална машина при съществуващи изводи от водопровода бр. от 48,00 лв.
12. Монтаж /подмяна на възвратна клапа бр. от 24,00 лв.
13. Подмяна на уплътнения ( на 1 батерия) бр. от 12,00 лв.
14. Изграждане на ВиК изводи за: бойлер, казанче, мивка, пералня и др. бр. от 42,00 лв.
15. Цена за предаврителен оглед бр. от 21,00 лв.
16. Демонтаж на мивка, тоалетна чиния, батерия бр. от 18,00 лв.
17. Демонтаж на моноблок, бойлер бр. от 24,00 лв.
18. Ремонт и настройка на тоалетно казанче бр. от 24,00 лв.
19. Демонтаж на радиатор, лира бр. от 48,00 лв.
20. Монтаж на радиатор, лира бр. от 48,00 лв.
Забележки:
1. Единичните цени са с ДДС.
2. Посочените цени са само за труд.

ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

Наименование на услугата мерна единица цена с ДДС
1. Отстраняване на ВиК аварии - течове от водопроводна инсталация бр. по оферта след оглед на място
2. Изграждане, подмяна ремонт и монтаж на водопроводно сградно отклонение бр. оферта след оглед на място
3. Изграждане, подмяна ремонт и монтаж на канализационно сградно отклонение бр. оферта след оглед на място
4. Изграждане на дренажна система бр. оферта след оглед на място
5. Изграждане на ревизионна шахта (РШ) бр. оферта след оглед на място
6. Изграждане на водомерна шахта бр. оферта след оглед на място
7. Изграждане на изгребна яма бр. оферта след оглед на място

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ със специализирана техника

Наименование на услугата мерна единица цена с ДДС
1. Почистване на изгребна яма бр. от 96,00 лв.
2. Почистване на утайки от съоръжения бр. от 216,00 лв.
3. Почистване на външна тоалетна бр. от 180,00 лв.
4. Отпушване на вътрешна тоалетна - ръчно бр. от 36,00 лв.
5. Отпушване на тоалетна със специализирана техника бр. от 72,00 лв.
6. Продухване на РШ бр. от 72,00 лв.
7. Продухване на сградно отклонение бр. от 240,00 лв.
8. Почистване на канавка - ръчно м.л. от 9,60 лв.
9. Почистване на уличен отток бр. от 60,00 лв.
10. Почистване на водостоци и улуци бр. от 72,00 лв.
11. Изготвяне на договор за абонаментно обслужване на изгребни ями бр. от 78,00 лв.
Забележки:
1. Единичните цени са с ДДС.
2. Посочените цени са само за труд.
3. При почистване на отпадни води на трудно достъпни места, при което е необходимо удължаване на маркучите над 15 м, цената се завишава с 50%.
4. Цената на транспорт на каналочистача е:
  • до 20 км - 42,00 лв. с ДДС
  • от 20 до 50 км - 72,00 лв. с ДДС
  • от 50 до 100 км - 108,00 лв. с ДДС
  • над 100 км - по договаряне

АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ

Наименование на услугата мерна единица цена
1. Договор за абонаментно обслужване на изгребни ями бр. по договаряне
2. Договор за абонаментно почистване на канали бр. по договаряне
3. Договор за абонаментно обслужване на водопроводни инсталации бр. по договаряне
4. Договор за абонаментно снегопичистване и снегоизвозване бр. по договаряне

НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Наименование на услугата мерна единица цена без ДДС
1. Багер HIDROMEK с къса стрела, кофа с обем на кофата 1,20 м3 мсм от 460,00 лв.
2. Багер HIDROMEKс дълга стрела до 12.5м, кофа с обем 0,50 м3 мсм от 720,00 лв.
3. Багер CASE 580, кофа с обем 0,80 м3 мсм от 270,00 лв.
4. Багер CASE 580 - с чук мсм от 290,00 лв.
5. Багер CASE 688, кофа с обем 1,00 м3 мсм от 310,00 лв.
6. Багер CASE 688 - с чук мсм от 340,00 лв.
7. Мини Багер CASE, кофа с обем 0,25 м3 мсм от 190,00 лв.
8. Багер JСB-4, кофа с обем 0,90 м3 мсм от 280,00 лв.
9. Багер JСB-1, кофа с обем 0,40 м3 мсм от 190,00 лв.
10. Мини челен товарач /бобкат/ с кофа с обем 0,32 м3 мсм от 160,00 лв.
11. Валяк вибрационен JСB мсм от 190,00 лв.
12. Товарен автомобил КАМАЗ - 15т мсм от 260,00 лв.
13. Товарен автомобил МАЗ - 10т мсм от 260,00 лв.
14. Каналочистач с вакуум помпаза изсмукване на отпадни води мсм от 330,00 лв.
15. Каналочистач с джет за продухване на канали и РШ мсм от 280,00 лв.
Забележки:
1. Посочените единични цени за наем на техника за 1 мсм са без ДДС.
2. 1 мсм = 8 мч. Горепосочените дневни ставки включват оператор и гориво. За наема на строителна механизация е необходима предварителна заявка максимум 24 часа преди услугата.
3. Всяка машина се наема за минимум ½ мсм, като времето необходимо за транспорта е включено в машиносмяната.
4. При аварийни ситуации и наем на машините за повече от 10 мсм цената е по договаряне.
Връзки: Столична община Столична община Столичен общински съвет Столичен общински съвет