„Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – София предлага на своите клиенти и партньори абонаментни услуги за обслужване на изгребни ями, почистване на канали, обслужване на водопроводни инсталации,  снегопичистване и снегоизвозване и др.