„Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София е еднолично акционерно дружество с общинско имущество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, като правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичния общински съвет.

Дружеството има над 100 години опит в изграждане и експлоатация на водопроводи и канали.

„Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София е правоприемник на архива на „Инжстрой “ ЕАД /в ликвидация/. Дружеството съдейства за издаване на УП като за това е установено приемно време: всеки Вторник и Четвъртък 09:00-13:00 ч.

НАШИТЕ

АДРЕС

гр. София, ПК 1138 жк. Горубляне ул. Георги Белов №2

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

0884 770 550 / 0884 770 501

ТЕЛЕФОН

02/9745525

Email :

office@viksofia.com

Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – София e член на Камарата на строителите в България.

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – София осъществява своята дейност, чрез високо квалифициране специалисти инженери, монтажници на В и К инсталации, опитни оператори на машини и транспортни средства, висококвалифицирани стругари и заварчици.

Дружеството е обезпечено технически, като разполага със съвременна специализирана техника, самосвали, изкопни машини, фадроми, помпени агрегати, съоръжения за хоризонтално сондиране, съвременен лицензиран стенд за изпитване на водомери и топломери и др.

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – София работи в сътрудничество със „Софийска вода” АД, както и с голяма част от експлоатационните водоснабдителни и канализационни дружества в страната.

Дружеството отговаря на всички изисквания на международните институции за изпълнител и подизпълнител на проекти и програми и е кандидатствало като изпълнител на проекти финансирани по програмата ФАР.

Във „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – София е внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2000, за което е издаден сертификат от öHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

Дружеството е сертифицирано и работи по условията на тройно Интегрирана система за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа: ISO 9001:2008& ISO 14001:2004& OHSAS 18001&2007

Мениджмънтът на дружеството си е поставил за цел да разшири обхвата на дейността и подобри качеството на предлаганите услуги.