Водоснабдяване и Kанализация ЕАД – София

ВОДОМЕРИ

“Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София

Има лаборатория, оправомощена от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор със Заповед № 2050-9/19.04.2018 г. (на основание чл.50, ал 1 и ал.2 от Закона за измерванията и във връзка с чл. 11, ал. 2. от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол).
“Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София разполага със стенд MR-T- 1550 и висококвалифициран персонал.
Внедрена е система за управление на качеството.

  1. ВОДОМЕРИ:
  • услугата включва изграждане на водомерен възел, подмяна на компрометирана водопроводна арматура и промяна местоположението на водомерния възел.
  • пломбиране на водомер с пластмасова пломба

2. МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ на:

  • тип апартаментен водомер – DN15 mm, DN20 mm
  • тип промишлен водормер – DN25 mm, DN30 mm, DN32 mm, DN40 mm
Наименование на услугата мерна единица цена с ДДС
1. Метрологична проверка на водомер бр. от 12,00 лв.
2. Пломбиране на водомер бр. от 12,00 лв.
3. Отстраняване на теч преди и след водомер бр. от 48,00 лв.
4. Изграждане, подмяна, ремонт и монтаж на водомерен възел    бр оферта след оглед
Забележки:
1. Единичните цени са с ДДС.
2. Посочените цени са само за труд.
3. За количества цената е по договаряне.

ЗАЩО ДА ИЗБЕТЕРЕ НАС:

100 ГОДИШЕН ОПИТ

НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ